Verbinden via ASP(.net) (connection string)

Hier vind u de manieren om met verschillende databases verbinding te maken met ASP(.net). Vervang de [GEBRUIKERSNAAM], [WACHTWOORD], [PAD] en [DATABASENAAM] naar de van u van toepassing zijnde gegevens.

MS Access:
strConnectie= "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; " &_
"Data Source=[PAD];" &_
"User Id=[GEBRUIKERSNAAM];Password=[WACHTWOORD];"

MySQL:
strConnectie = "Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver};Server=192.168.0.202;
" &_ "Database=[DATABASENAAM];Uid=[GEBRUIKERSNAAM];Pwd=[WACHTWOORD];Option=3"

MS SQL:
strConnectie = "Provider=SQLOLEDB;" & _ "Data Source=192.168.0.201,8642;" & _ "Initial Catalog=[GEBRUIKERSNAAM];" & _ "User Id=[GEBRUIKERSNAAM];" & _ "Password=[WACHTWOORD]"

Registreer jouw eigen website voor slechts
€ 0,99 per maand
Wij scoren een 9,5
gebaseerd op 100+ recensies
Alle Databases vragen
Vragen of hulp nodig?